Image
Frits Thaulow: Ved Ramme (1890)
Dato
1876

Oda Krohg (Otthilia Lasson) sin far Christian Lasson, regjeringsadvokat, kjøper Rammebråten på Hvitsten. Her bor familien om sommeren.

Stedet skal komme til å bli et sangomsust møtested for kunstnere som kommer på besøk: Frits Thaulow, som kommer til å male et bilde fra badehuet her, Nils Hansteen, Hans Jæger, Christian Krohg.

Rammebråten ligger ikke lenger fra Kristiania enn at Christian Lasson om sommeren lett kan komme ut hit etter arbeidet i Kristiania.

Huset er ikke stort, og et uthus blir ombygd til et lite anneks, Stuen, der de eldste døtrene i familien har rommene sine. Sammenliknet med andre unge kvinner i borgerlige familier lever de et nokså fritt liv. Men de har stor respekt for sin far.

Bilder
Image
Christian Lasson
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Wichstrøm, A. (1988). Oda Krohg: et kunstnerliv. [Oslo], Gyldendal. s.11

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014062707075

og

Carl Christian Otto Lasson. (1880). Oslo museum Byhistorisk samling: Digitalt museum.

https://digitaltmuseum.no/021015469346/christian-lasson?i=0&aq=text%3A%22otto%22%2C%22lasson%22+owner%3F%3A%22OMU%22