Image
Aline Chazal malt av sønnen Paul Gauguin
Dato
1836

Aline Chazal, som skal komme til å bli Paul Gauguins mor, er tolv år gammel og har havnet i en splittende strid mellom foreldrene. Faren får tak i henne og bringer henne hjem til seg selv. Når moren Flora etter hvert få oppsporet henne, merker hun at datteren har forandret seg totalt. Nå er hun fiendtlig innstilt overfor moren. Flora mistenker at datteren er blitt seksuelt misbrukt, og anlegger sak mot faren for å få ham dømt.

Alines far blir arrestert og satt i fengsel. Her blir han i tre måneder før saken kommer opp for retten. Dommen går stort sett i hans favør.

Flora blir tilkjent skilsmisse, men han blir frikjent for blodskam, og får foreldremyndigheten for sønnen, mens det blir bestemt at Aline skal anbringes på et institutt for jenter inntil hun er blitt myndig.

Sted
Korrekturlest?
Ja