Image
Johan Sebastian Welhaven, 1843
Dato
1836

Johan Sebastian Welhaven oppholder seg et år i Tyskland og frankrike for å studere estetikk, litteraturhistorie og filosofi.

Han skriver et brev til Camilla Collett der han kaller henne sin "søde, selsomme Veninde".

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Myhren, D. G. (2008) Henrik Wergeland sett med søsterens, Camilla Colletts, øyne. Wergeland 2008

http://www.wergeland2008.no/wergelands-liv-og-verk/familien/henrik-wergeland-sett-med-soesterens,-camilla-colletts,-oeyne/

og

Collett, C. and H. T. S. Eitrem (1912). Samlede verker mindeudgave. Kristiania, Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag.