Dato
1870

Paul Gauguin er orlogsgast ombord på et vaktskip i Kattegat.

Personer
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Gauguin, P. (1956). Mette og Paul Gauguin. Copenhagen, Gyldendal. s.