Dato
1868

Paul Gauguin er blitt tyve år gammel. Han har vært til sjøs i tre år, når går han i land for å avtjene verneplikten. Hans mor Aline er flyttet til Paris til St Cloud. Hun mener at sjøen ikke har nok å tilby hennes sønn, men hun har ambisjoner for ham, så hun bestemmer i samråd med Pauls verge Arosa at han skal bli bankmann.

Personer
Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Gauguin, P. (1937). Paul Gauguin. Oslo, Gyldendal.

 

http://www.nb.no/nbsok/nb/50f9eaf69f722028b50d728f03568908.nbdigital?lang=no#5