Fra dato

Til dato

  • Arne Garborg blir født på gården Garborg på Jæren som eldste barn til Eivind Aadneson Garborg og Ane Oline Jonsdotter Raustad fra Høyland, som i dag tilhører Sandnes. Hun har hatt med penger inn i boet.

    Gården er et velstandsbruk; slekta har holdt til her i minst et par hundre år, og trykket fra odel og tradisjon er sterkt. Arne er odelsgutt.

    Bestefaren, som skal leve til Arne er fem år gammel, er en mønsterbonde; talentfull, ambisiøs og intelligent, med mange verv i bygda. Han har også vært skolemester. Men han er også nærtagende og tungsindig.