Dato
25 januar 1851

Arne Garborg blir født på gården Garborg på Jæren som eldste barn til Eivind Aadneson Garborg og Ane Oline Jonsdotter Raustad fra Høyland, som i dag tilhører Sandnes. Hun har hatt med penger inn i boet.

Gården er et velstandsbruk; slekta har holdt til her i minst et par hundre år, og trykket fra odel og tradisjon er sterkt. Arne er odelsgutt.

Bestefaren, som skal leve til Arne er fem år gammel, er en mønsterbonde; talentfull, ambisiøs og intelligent, med mange verv i bygda. Han har også vært skolemester. Men han er også nærtagende og tungsindig.

Det er mye folk på gården. Å bli bonde er noe man vokser inn i.

Arnes far skal etter hvert komme til å bli syk på sinnet. Han holder hardt regime i huset, med endeløse andakter og opplesning av oppbyggelige forfattere. Han tar barna ut av skolen og underviser dem selv, og mange ting er forbudt i familien, som å drikke kaffe, -- fordi kaffe ikke vokser på norsk jord. Hans religiøse grunnsyn er gjennomsyret av angst.

Korrekturlest?
Nei
Kilde

Sørbø, J. I. (2015). Arne Garborg: frå bleike myr til alveland. Oslo, Samlaget. s. 22

og

http://snl.no/Arne_Garborg