Fra dato

Til dato

  • Gerhard Armauer Hansens far går konkurs i Bergen. Gerhard er ti år gammel. Slutten av førtitallet har vært nedgangstider i Bergen, og Gerhards fars kreditorgjeld er på over 7000 spesiedaler. Nå må han ta til med det tunge arbeidet å nedbetale den møysommelig nedbetale.

    Familien må flytte over i hagehuset for å få leieinntekter i tillegg til farens lønn som bankkasserer og lærer.