Dato
16 april 1852

Michael Skjelderup, August Müllers far, som har vært Christianias første professor i medisin, dør. Han blir gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Christiania; på graven reiser hans elever en minnestøtte.

Personer
Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

https://nbl.snl.no/Michael_Skjelderup