Dato
5 november 1854

Ragna Nielsen, som nå er ni år gammel, opplever denne høsten at foreldrene blir innvilget separajonsbevilling. Moren hennes, Vilhelmine har forsøkt å skåne barna for konfliktene, med samlivet er etter hvert blitt umulig. Bestemor Conradine, har foreslått for Vilhelmine som en nødløsning at hun tar med seg barna fra Christiania og flytter til Trondhjem, der Conradine bor, slik at mor og datter kan drive skole sammen. Hun har regnet nøye gjennom utgifter og fordeler, og tror at det skal kunne gå. Vilhelmines bror Bernhard Dunker støtter også denne planen; det ser ut til å være den beste løsningen under de rådende, håpløse forholdene. Men den må oppgis fordi bestemor i Trondhjem har en helse som stadig blir svakere. Hun har blant annet store problemer med synet. Det fins ikke noen skilsmisselovgivning i Norge. Ektepar blir skilt ved bevilling. Siden skal Vilhelmine foretrekke ordet separasjon når man en sjelden gang kommer inn på dette ømtålelige temaet. Hun liker å snakke om ekteskapet sitt.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Lorenz, A. (2014). Fra de frimodiges leir : Ragna Nielsen, født Ullmann : skolearkitekt og kvinnereformator. Oslo, Aschehoug.