Dato
februar 1856

Friedrich Nietzsche, som nå er tolv år gammel, er en skolegutt i Naumburg som setter dyder som punktlighet og lydighet høyt. Han er på ingen måte noen villstyring. En dag regnet øser ned og enhver annen gutt ville ha tatt skolevesken på hodet og spurtet hjem, går han like stille og astadig hjemover som han alltid gjør - og blir gjennomvåt. Når moren kommer i døren og roper at han skal skynde seg, svarer han: Jammen mor, i skolens reglement står det at når guttene forlater skolen skal de ikke springe og løpe, men gå rolig og veloppdragent hjem. Han liker å leke med tinnsoldater, han utarbeider hele scenarier og innholdsfortegnelser, han lager til og med et utkast til en militær ordbok. Det er hendelsene i Krimkrigen han iscenesetter. Når russernes nederlagemot tyrkerne er et faktum, skriver han et oppglødd kampdikt i en liten håndskrevet poesibok som han forærer sin mor på fødselsdagen hennes. Sammen med sin venn Wilhelm Pinder skriverhan også teaterstykket Gudene på Olympus, som de oppfører for venner og familie.

Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

http://www.thenietzschechannel.com/bio/bio.htm og Thielst, P. and Ø. Sjaastad (1998). Jeg er intet menneske - jeg er dynamitt! : historien om Friedrich Nietzsche. Oslo, Gyldendal.