Dato
10 august 1857

Bjørnstjerne Bjørnson utgir Synnøve Solbakken som føljetong i Illustrert Folkeblad og får mange lesere. Bjørnson har ønsket å gi fortellingen ut i bokform, og tilbyr den til bokhandleren og forleggeren Johan Dahl som gjeldsavbetaling. Dahl har imidlertid ikke tro på boka, og gir ut førsteutgaven på billigste måte denne augustdagen.

Førsteopplaget på 1000 eksemplarer skal komme til å bli utsolgt allerede i november. Den markerer noe nytt med sin objektive og sammentrengte stil, inspirert av eventyr og saga, men også av romsdalsdialekten ifølge Bjørnson selv. Bjørnsons bondefortellinger skal komme til å få sin helt egen plass i norsk litteratur. Og det skal komme til å bli i forbindelse med 25. årsjubileet for Synnøve Solbakken, og de store festen som skal arrangeres på Aulestad i den anlending, som skal komme til å bli foranledningen for Amalie og Eriks store kjærlighetshistorie.

Sted
Korrekturlest?
Nei