Dato
1857

Jonas Lie blir cand jur. i Kristiania. I utgangspunktet har han vurdert både medisin og teologi som mulige studieveier. Han blir en stilling som kopist i Revisjonsdepartementet i noen måneder. Han skriver utenrikspolitiske artikler i Illustreret Nyhedsblad og skal ha fått tilbud om redaktørstillingen i Christiania-Posten. Men han ønsker ikke å være forpliktet til jevnlige avisskriverier, og slår seg ned som sakfører på Kongsvinger, til skuffelse for Thomasine, som alltid har regnet med at Jonas skulle bli dikter. Drømmen er å ha en god forretning som samtidig ikke er mer krevende enn at han kan ha tid og krefter til å skrive.

Personer
Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

https://nbl.snl.no/Jonas_Lie_-_1