Fra dato

Til dato

  • Andreas Larsen Bjølstad, som i år er 53 år gammel, skriver til skattemyndighetene i Fredrikstad hvor han bor og ber om å bli satt ned en skatteklasse, Han har svært mange barn å forsørge, mener han. Og det er sant: I sine to ekteskap har han så langt blitt far til 14 barn.En av dem er Laura, som kommer til å bli mor til Edvard Munch. En annen er Karen, som kommer til å tre inn i mors sted for Edvard og søsknene hans når Laura dør.

    I årene som kommer kommer Andreas til å bli far til seks barn til. Til sammen får han tolv barn i sitt andre ekteskap.