Fra dato

Til dato

 • I dag skriver korpslege Christian Munch, 44 år gammel, til sin vordende svigerfar i Glemmen utenfor Fredrikstad, jekteskipper og kjøpmann Andreas Larsen Bjølstad. Han er lykkelig over at svigerfaren har gitt sin tillatelse til at de to kan gifte seg.Han forstår godt at han kan hatt betenkeligheter, skriver han. De to kjenner jo ikke hverandre i det hele tatt, og han er tross alt tyve år eldre enn Lura. Men han tror det er Guds vilje at de to skal være sammen. Og selv om han ikke har noen god inntekt å vise til, tror han nok at Gud vil hjelpe dem og velsigne dem.

 • Dette året står Henrik Ibsens dikt "Paa vidderne" på trykk i Nytaarsgave for Illustreret Nyhedsblads Abonnenter. Det handler om en mann som trekker seg tilbake til et distansert liv i høyden over dalen, der han kan beholde "dette rette perspektivte!, slik at han kan skue ned på livet der nede uten å bli berørt av det.

  Diktet kommer siden til å komme med i diktsamlingen Digte i 1870.

  Her er diktet:

   

  Paa Vidderne

   

  Nu Skræppen over Ryggen slængt, 

  Og Riflen ladt i Haand,