Fra dato

Til dato

  • I kveld holder Ole Bull konsert i Hagerups Sal på Kongsvinger. Blant gjestene er Aasmund Olavsson Vinje, som har gode venner her på stedet. Etter konserten er det fest i Schulerud-salen, med taler og skåling både for Bull og for Vinje, som selv er i storslag og holder taler med humoistisk snert.

    Vinje og Bull blir også bedt hjem til sakførerfullmektig Jonas Lie, og der er også legen Daniel Schiøtz til stede. Lie og Vinje har studert jus sammen i Christiania, og Schiøtz var i sin tid en av de første studentene som Vinje ble kjent med i hoveddstaden.