Image
Ole Bull fotografert av Abraham Bogardius
Dato
7 februar 1860

I kveld holder Ole Bull konsert i Hagerups Sal på Kongsvinger. Blant gjestene er Aasmund Olavsson Vinje, som har gode venner her på stedet. Etter konserten er det fest i Schulerud-salen, med taler og skåling både for Bull og for Vinje, som selv er i storslag og holder taler med humoistisk snert.

Vinje og Bull blir også bedt hjem til sakførerfullmektig Jonas Lie, og der er også legen Daniel Schiøtz til stede. Lie og Vinje har studert jus sammen i Christiania, og Schiøtz var i sin tid en av de første studentene som Vinje ble kjent med i hoveddstaden.

Etter selskapelighetene drar Ole Bull videre til Sverige, mens Vinje reiser hjem til hovedstaden. Herfra kommer han snart til å skrive et brev til Bull om hvordan livet slett ikke er særlig lystelig for ham. Han føler han ligger i strid med alle, er pengelens og lei. Men det kommer likevel til å finnes lyspunkt; han treffer hofmarskalk Løvenskiold og kammerherrerinne Anker på en utstilling i Logen.

Korrekturlest?
Nei
Kilde

Vesaas, O. (2001). A.O. Vinje : ein tankens hærmann. Oslo: Cappelen. s. 235-36