Image
Henrik Ibsen 1864-64
Dato
1860

Henrik Ibsen begynner forarbeidet til det som skal bli stykket Kjærlighedens komedie, i form av stykket Svanhild. I stykket møter vi den skapende dikter og skulptør, Falk, en kunstner som ut fra en bruk og kast-filosofi ønsker å gjøre Svanhild til modell og muse. Etter å ha formet henne i leire og kledd henne i strofer, ha lært henne utenat, og etter at sommerens forelskelse er over, skal vingehesten få trampe henne i sølen. Falk er da ferdig med henne og vil intet ansvar ta. Straks høsten setter inn, kan verden få henne. Forelskelsen tjener til inspirasjon, noe ekteskapets vanedannende og passiviserende institusjoner vet å sementere og legge øde.

Personer
Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

http://no.wikipedia.org/wiki/Kj%C3%A6rlighedens_Komedie