Fra dato

Til dato

  • Knut Hamsuns mormor Mari dør på Hamarøy. Det er mindre enn fire måneder siden hun kom flyttende hit sammen med datteren Toras familie, der Knut er nest yngste barn.

    Mari har alltid vært krøpelig og hatt svake nerver, og det har Tora også.

    Det er vanskelig for Tora å leve med så mange fremmede mennesker tett innpå seg som hun må her på gården Hamsund. Hun har vært nært knyttet til sin mor.

    Knuts far, som er utdannet skredder, er stadig på farten rundt på øya og viser frem stoffprøver, når han ikke er opptatt med å jobbe på gården han forpakter.

  • Hilma af Klint blir født på Karlsbergs slott i Stockholm. Hun er det fjerde av fem søsken. Faren er lærer for sjøkadetter, og kommer fra en familie av sjøoffiserer. Han har sterk interesse for naturen og for matematikk, som Hilma skal komme til å dele. Hun skal komme til å bli kunstner, og faren skal komme til å få stor innflytelse over hennes kunstneriske arbeid.