Dato
26 oktober 1862

Hilma af Klint blir født på Karlsbergs slott i Stockholm. Hun er det fjerde av fem søsken. Faren er lærer for sjøkadetter, og kommer fra en familie av sjøoffiserer. Han har sterk interesse for naturen og for matematikk, som Hilma skal komme til å dele. Hun skal komme til å bli kunstner, og faren skal komme til å få stor innflytelse over hennes kunstneriske arbeid.

Personer
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Klint, H. a., et al. (2013). Hilma af Klint: abstrakt pionjär. Stockholm, Moderna museet.s.278