Dato
1863

Harriet Backer fullfører ettårig guvernantekurs på Hartvig Nissens skole, og hun får dermed den høyeste formelle utdannelse som er tilgjengelig for kvinner. I de følgende årene er hun tidvis engasjert som lærerinne ved Autenrieths og Hartvig Nissens pikeskoler.

Personer
Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

http://snl.no/.nbl_biografi/Harriet_Backer/utdypning