Fra dato

Til dato

  • Henrik Ibsen sender inn rapport til det akademiske kollegium om samlerferden han har vært på nordvestlandet. Der forteller han at han har fått "optegnet 70-80 forskjellige og hidtil utrykte folkesagn, hvoraf flere har været trykt i ’Illustreret Nyhedsblad’".

    Folkesegnene er hovedsaklig samlet inn i Nordfjord og på Sunnmøre.

    Mye av det han har samlet er imidlertid kjent stoff fra før av. Han søker nå om oenger til en ny tilsvarende resie til Trondheim og Nordland, men den skal det aldri komme til å bli noe av.

  • Jacob Worm Skjelderup Müller, August Müllers far, dør i Bergen som 69-åring. Han har vært brigadelege. Amalie Skram skal siden skriver til sin venn Irminger at han tok sitt eget liv etter å ha måtte gå fra huset sitt.