Dato
mars 1863

Henrik Ibsen sender inn rapport til det akademiske kollegium om samlerferden han har vært på nordvestlandet. Der forteller han at han har fått "optegnet 70-80 forskjellige og hidtil utrykte folkesagn, hvoraf flere har været trykt i ’Illustreret Nyhedsblad’".

Folkesegnene er hovedsaklig samlet inn i Nordfjord og på Sunnmøre.

Mye av det han har samlet er imidlertid kjent stoff fra før av. Han søker nå om oenger til en ny tilsvarende resie til Trondheim og Nordland, men den skal det aldri komme til å bli noe av.

Personer
Korrekturlest?
Nei