Fra dato

Til dato

  • Aasmund Olavsson Vinjes far Olav dør, 77 år gammel. Aasmund er nå 54 år gammel. Olav Aasmundsson har vært kjent som en arrig mann og en slåsskjempe i sin ungdom, men også som en svært klok og belest mann.

    Hans sønn skal siden komme til å skrivve at han har lært mye av faren sin,at han var klokere enn de klokeste lærde menn ved unversitetet, selv om han ikke hadde dere boklærdom.

    Hans biograf Vetle Vislie kommer til å skrive om faren: