Image
Olav Aasmundsson Plassen
Dato
25 april 1864

Aasmund Olavsson Vinjes far Olav dør, 77 år gammel. Aasmund er nå 54 år gammel. Olav Aasmundsson har vært kjent som en arrig mann og en slåsskjempe i sin ungdom, men også som en svært klok og belest mann.

Hans sønn skal siden komme til å skrivve at han har lært mye av faren sin,at han var klokere enn de klokeste lærde menn ved unversitetet, selv om han ikke hadde dere boklærdom.

Hans biograf Vetle Vislie kommer til å skrive om faren:

"Klæbo segjer, at naar Vinje heldt Far sin for ein Mønstermann i alle Stykkje, so er der ingen Ting, som som gjev oss Rett til aa ændra dette Bilete. Men med vaar beste Vilje kan me ikkje koma ifraa, at der kviler Skuggar yver Minnet hans. Ikkje for det, me skal tru alt det vonde, Folk fortel um han, men sant er det, då den kann provast, at han var ein uvyrden Kar, ei Rivbikkje, lite Hædersmann og av ein hard natur."

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Vesaas, O. (2001). A.O. Vinje : ein tankens hærmann. Oslo, Cappelen.

og

Vislie, V. (1890). A.O. Vinje. Bergen, Boklaget.

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2006111500047