Fra dato

Til dato

  • Knut Hamsuns mor Tora føder sitt sjette barn, en jente som får navnet Sophie Marie. Et nytt spedbarn å passe i tillegg til alt det andre hun har å gjøre blir for mye for henne. Hennes eldre bror Hans stiller opp og overtar barnet. Ti år senere bor Sophie Marie fremdeles hos onkelen, som hans fosterbarn. Om ikke lenge skal også Knut flytte inn hos denne onkelen. Der skal han komme til å trives svært dårlig. Siden skal han komme til å fortelle at onkel Hans var gjerrig og sint, og at han sultet og tyranniserte ham.