Fra dato

Til dato

  • Johan Christian Gustav Schram, Erik Skrams far, dør som en bitter, 62-årig mann på Kommunehospitalet i København, 62 år gammel. Dette er året før Erik blir student.

    Erik har lyst til å studere medisin, men må oppgi det på  grunn av dårlig økonomi. Hans rike onkel på morssiden, Mozart Waagepetersen, som han og søksnene har vokst opp hos etter at faren oppløste familien, har ikke lenger råd til å brødfø alle.