Dato
1865

Carl Fredrik Hill får en tegnelærer på skolen, Axel Hjalmar Lindqvist, som fatter interesse for ham og vekker hans interesse for tegning.

Personer
Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

(1987). Edvard Munch, Carl Fredrik Hill. Stockholm, Föreningen Norden. s. 83