Dato
1865

Ole Bull starter arbeidet med å bygge ny bolig på Valestrand og han leier inn broren, Georg Andreas Bull, som arkitekt. Huset står ferdig noen år senere og viser et av de første forsøk på å kopiere den gamle norske stilen, med takkam, dragehoder og en storsal inspirert av vikingtidens høvdingsaler. Bjørnson trykker et bilde av boligen i sitt tidsskrift Norsk Folkeblad og hyller Bull.

Personer
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

http://www.olebull2010.no/artikler/ole-bull-biografi