Dato
21 november 1866

Sigbjørn Obstfelder blir født i Stavanger, i Pedergata. Han skal komme til å vokse opp i det som senere skal bli kalt Obstfelderhuset i Kongsgata. Foreldrene er bakermester Herman Friedrich Obstfelder, som er en streng og pietistisk mann, og Serine Egelandsdal, som skal komme til å dø når Sigbjørn er fjorten år gammel. Søskenflokken skal komme til å bli på 16 barn, men bare seks skal komme til å vokse opp.

Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

http://erlingjensen.net/Historie/sigobst.htm