Dato
1868

Adolph Tidemands popularitet begynner å snu. Han er nå 54 år gammel, og de idealene som maleriene hans gir uttrykk for, blir forkastet av den neste generasjonen kunstnere, som har helt andre kunstneriske og kulturpolitiske intensjoner. Tidemands fremstillinger av norske bønder blir avfeid som "tysk romantikk", og selv de mest velvillige blant tidens skribenter kritiserer ham for å male idylliserende og ikke så lite nedlatende fremstillinger av "søndagsbønder".

Personer
Korrekturlest?
Nei
Kilde

http://nbl.snl.no/Adolph_Tidemand/utdypning