Fra dato

Til dato

  • Magnetisør Carl Hansen er kommet til Arendal. Her skriver man i lokalavisen Den Vestlandske Tidende at «Hr. Professor i den dyriske magnetisme Hansen gav igaaraftes en saakaldt magnetisk Seanse i Hotellets Salon, der imidlertid for den magnetiske Kunst havde et meget uheldigt Udfald. Der var kun omtrent 30 Personer tilstede, hvoraf 20 a 12 uden nogen synderligt Resultat prøvedes. Han har bebudet senere at ville komme tilbage».

  • Stanislaw Przybyszewski blir født i Polen, av fattige foreldre. Faren er folkeskolelærer, moren skal komme til å lære ham å spille piano. Det sies at det er både sinnslidelse og alkoholisme i familien, og Stachu, som han kalles, skal komme til å flytte hjemmefra seksten år gammel.

  • Amalie Müllers andre sønn Ludvig August blir døpt i Bergen.Han er blitt to måneder gammel nå, og kommer til å bli kalt Ludvig. Storebror Jakob er to.Familien bor i 15. rode nr 15. b i Bergen.

    To av Amalies svigerinner er faddere. Det er også hennes bror Ludvig, som dåpsbarnet er oppkalt etter. Mellomnavnet sitt har han fått etter sin far.