Dato
1870

Det første Vatikankonsil fastslår pavens ufeilbarlighet i tros- og moralspørsmål når han uttaler seg "excathedra".

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Nielsen, M.-B. O. (2011). Norvegr: Norges historie Bind III, 1840-1914. Oslo, Aschehoug. s 1-2