Fra dato

Til dato

  • August Strindberg er en ung mann på 21 år som denne høsten leser Kierkegaard med stor intensitet. Lesningen fører til opprivende samvittighetskonflikter, en konflikt mellom kall og plikt. Han føler at han må rykke opp sitt gamle jeg med røttene. Hans stykke I Rom oppføres på Dramatiska teatern, men selv om hans største ønske nå er oppfylt, reagere han med vemmelse og selvbebreidelser. Et kvart århundre senere skal han komme til å reagere på samme måte når stykket Fadren har premiere i Paris. Han reagerer på anmerkningene i mottakelsen som om han skulle være en forbryter.