Fra dato

Til dato

  • Gunnar Heiberg er en gutt på femten år i Akersveien i Christiania som begynner å føre dagbok. Han skriver opp hva han leser; det er blant annet diktene til Christian Winther.

    Sammen med kameratene slår han ball, og snakker om teater. Han går i teatret flere ganger i uken. Denne måneden ser han Bjørnsons Sigurd jorsalsfar, med musikk av Grieg. Applausen varer i ett kvarter. Gunnar er svært begeistret. Dette er av det beste han har sett i teatret.

  • Friedrich Nietzsche bosetter seg i Bayreuth. Dette året utgir han boken Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik (Tragediens fødsel). Dette er hans første bok, han er 28 år gammel. Det er en ganske kort og fortettet bok som inneholder en vidløftig åndshistorisk og filosofisk analyse av gresk kultur i antikken, tragediens fremvekst og utvikling, og dens betydning for å forstå samtidens kunst, særlig i operaen. De to greske gudene Apollon og Dionysos står sentralt: Apollon er sivilisasjonens gud, mens Dionysos er naturens gud.

  • H.C. Andersen besøker Henrik Ibsen i Dresden.