Fra dato

Til dato

  • Adolph Tidemands eneste sønn dør, bare 28 år gammel. Det er et tungt slag, og Tidemand, som hele sitt voksne liv har hatt en skrantende helse, er nå en knekket mann. Det er kanskje symptomatisk at når han mot slutten av sitt liv vender tilbake til historiemaleriet, klarer han ikke å fullføre det maleriet han påbegynte. Christian IV anlegger Christiania forblir på skissestadiet. Enken etter unge Adolph skal komme til å bli Gerhard Armauer Hansens andre kone.

  • Christian Krohgs far Georg Anton Krohg dør i Kristiania. Han blir 56 år gammel. Christian er tyve. Han har tre gjenlevende søstre; en eldre, og to yngre.

  • Henrik Ibsen skriver i et brev til Georg Brandes fra Dresden. Han har lest Stuart Mills skrift som Brandes har sendt ham, men han er skeptisk: han kan ikke se at det kan ligge noe fremskritt eller noen frem tid i Stuart Mills tenkning.