Dato
1873

Sigmund Freud begynner sine universitetsstudier i Wien. Etter en kort flørt med jusen, bestemmer han seg for å satse på vitenskapelige studier. Siden skal han huske tilbake til sine studentår som de lykkeligste i sitt liv. Hans lærere er de kjente vitenskapsmennene Ernst von Brücke og Theodor Meynert, begge medlemmer av det som blir kalt den mekanistiske skolen, som har som utgangspunkt at man kan nærme seg livet som en maskin som opererer etter uforanderlige, rasjonelle lover.

Personer
Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Unwerth, M. v. (2005). Freud's requiem. Mourning, memory and the invisible history of a summer walk. New York, Riverhead books s. 101.