Dato
31 august 1874

Paul Gauguins sønn med danske Mette, Emil, blir født i Paris. Paul er 26 år gammel, Mette er 24. Paul er svært stolt over den store og friske gutten, i et brev beskriver han Emil som hvit som en svane, sterk som en Herkules. Det oppstår en del forviklinger når gutten skal registreres; Paul sier til tjenestemannen som mottar registreringen at guttens navn skal skrives uten e til slutt, altså «Emil sans e». Resulatet blir at gutten blir registrert som Emil Sanze, og det blir en del styr med å få rettet opp feilen. Paul jobber fremdeles som bankier i en høyt betrodd stilling, men har også etter hvert begynt å bruke mer tid på å tegne og male. Han tegner Mette og Emil i kull, og lager også et portrett i oljemaleri av Emil. Han har fått en kollega i bankierfirmaet han arbeider for, Emil Schuffenecker, som er svært opptatt av maleri. Schuffenecker skal komme til å bli en viktig venn for Gauguin, og en hjelper i hans utvikling som kunstner.

Personer
Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

https://bonjourparis.com/archives/gauguin-where-he-lived-and-loved/