Fra dato

Til dato

  • Urolighetene på Balkan har nå spredd seg til Bulgaria. Det fører til osmanske (tyrkiske) massakrer på den bulgarske befolkningen denne vårmåneden.

    I dag krever Tyskland og Russland at stridene i Bulgaria skal opphøre, og at politiske og religiøse reformer skal gjeninnføres under stormaktenes kontroll.

    Om noen uker, i  slutten av juni, kommer Serbia til å erklære Det osmanske riket krig, og noen uker senere kommer Montenegro til å gjøre det samme.