Fra dato

Til dato

  • Ibsen reiser til Gossensass og gjenser Edvard Grieg og treffer John Paulsen for første gang

  • Edvard Grieg og John Paulsen reiser sammen til Bayreuth for å overvære Wagnerforestillingene og besøk Ibsen i Gossensasz.

  • Edvard Grieg og John Paulsen reiser sammen til Bayreuth for å overvære Wagnerforestillingene og besøk Ibsen i Gossensasz.