Fra dato

Til dato

  • Magdalene Thoresen bor i København, hos sin datter Sarah Ludwigsen, som er gift med en fabrikkeier.De får besøk av John Paulsen. Hun skriver på skuespillet Walkendorf, Paulsen opplever henne som meget vital, men litt tykkfallen.

  • Magdalene Thoresen bor i København, hos sin datter Sarah Ludwigsen, som er gift med en fabrikkeier.De får besøk av John Paulsen. Hun skriver på skuespillet Walkendorf, Paulsen opplever henne som meget vital, men litt tykkfallen.

  • John Paulsen tilbringer sin første sommer i København. Han har med seg anbefalelsesbrev fra venner i Bergen, og blir mottatt i en rekke prominente danske familier. Han nyter livet og elsker alt det danske. Hans pensjonatvert forteller ham om faren, som hadde et nært forhold til Kierkegaard, Oehlenschläger og Heiberg.

  • Christian Krohg maler sine første betydelige bilder i Kristiania om sommeren og høsten, bl.a.Et farvel. I november vender han tilbake til Berlin