Dato
7 juni 1878

I England blir det i legetidsskriftet British Medical Journal i dag skrevet en anmeldelse av utgivelsen det andre bindet av Iconigraphie photographique de la Salpêtrière. Anmelderen beklager at en utgivelse av så stor vitenskapelig interesse skal ødelegges av beskrivelsene av de mange obskøne villfarelsene av deliriske hysteriske, kvinnelige pasienter. De avslører nemlig detaljer fra sine seksuelle historie i disse utbruddene. Dette er jenter som ofte har vært utsatt for voldtekt og brutal forførelse i ung alder. Anmelderen anerkjenner at dette nok er en viktig del av deres medisinske historie, og at det derfor ikke er feil å notere dem. Men selv om disse kvinnenes uttalelser er av interesse for den som vil studere den syke og degraderte menneskelige natur, egner de seg slett ikke for publisering for allmennheten, understrekes det

Personer
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Hustvedt, A. (2011). Medical muses. London, Bloomsbury. s. 194.