Dato
24 oktober 1878

Alexander Kielland er invitert i middag hos Frits Thaulow i Paris. Bjørnson er også invitert. Thaulow og Bjørnson er gode venner, og Bjørnson og Kielland har også fått god kontakt nå.

I selskapet leser Kielland  høyt fra novellene han har skrevet i den grønne skriveboken mens han har vært i Paris. De virker  imponert, men Bjørnson gir tydelig uttrykk for at han ikke liker novellen "Erotikk og idyll". Dette gjør Kielland nervøs.

Men Bjørnson erklærer til gjengjeld at novellene hans må ut hos Hegel på Gyldendal i København, og det er jo strålende nyheter. Det er viktig for Kielland å bli utgitt hos en veletablert forlegger.

Sted
Korrekturlest?
Nei