Fra dato

Til dato

  • Knut Hamsun er kommet til Øystese i Hardanger, hit er han kommet blant annet fordi han er inspirert av Wergelands vakre dikt om Hardanger. Han går til høymesse i Øystese kirke. Her opplever han en sterk kulturkollisjon mellom en gammel og en ny måte for menigheten å synge salmer på.

    Han skriver et indignert innlegg i Søndre Bergenshus Folkeblad om dette: de gamle og konservative bøndene saboterer forsøket på å få til en samstemt samlesang. Det høres ikke bra ut