Fra dato

Til dato

  • Edvard Munch tar eksamen i matematikk ved Christiania Tekniske Skole. Det går ganske bra, til tross for at det er hans første eksamen på fire år. Han prøves også i norsk stil, geografi, engelsk og tysk.

      Det er farens ønske at Edvard skal ta en teknisk utdannelse, for det er dette feltet som har fremtiden for seg, mener han.

    Tegning var et av de viktigste fagene ved skolen, og Edvard blir kjent med elever som også tegner og maler i fritiden. Men han er ofte syk, og da må han bli hjemme. Slik blir det lange avbrudd i skolegangen,