Dato
1879

Lou Salomés far, som har vært ansatt ved tsarens hoff i St. Petersburg og også blitt adlet, dør og etterlater seg en barneflokk på seks. Lou er eneste jente i flokken. Hun er altså vokst opp i et hjem preget av gutter og menn, og det har gjort henne friere og mer selvstendig enn mange andre russiek kvinner som vokser opp i adelskapet på denne tiden.

Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Thielst, P. and Ø. Sjaastad (1998). Jeg er intet menneske - jeg er dynamitt! : historien om Friedrich Nietzsche. Oslo, Gyldendal. http://www.nb.no/nbsok/nb/a399d7042808aced28dbaa0292c367b3.nbdigital?lang=no