Fra dato

Til dato

  • Gunnar Heiberg er denne høsten på besøk hos Henrik Ibsen i Munchen, hvor han har oppholdt seg en tid og vært sammen med kunstnervenner, blant annet Erik Werenskiold. Han har mottatt sterke inntrykk fra det franske moderne friluftsmaleriet. En mørk ettermiddag, etter at han har spist middag hos familien Ibsen, og skal reise hjem til Norge neste dag, er han i dårlig og tungt humør. Ibsen følger ham ut i entreen. Der legger han armen klossete om halsen på ham og sier med et stille, lunende smil som Heiberg skimter i halvmørket: Nu får de skrive noe godt, da Heiberg.

  • Søren Krøyer har ankommet Firenze. Her studerer han italienske renessansemalere sammen med sin venn Tuxen.

  • Kristofer Janson ankommer Madison, hvor han planlegger strategien for sin rundttur i Midtvesten med professor Rasmus B. Anderson. Her treffer han også Ole Bull, som han kjenner fra tidligere.

  • De danske vestindiske øyer har opprør blant arbeiderne på sukkerplantasjene. På St. Croix utvikler det seg til et regulært opprør med omfattende herjing og brenning av mange ejendommer og sukkermarker, og man må sette den vestindiske hæren inn. Ca 60 landarbeidere mister livet under kampene. På plantasj Grove Place, hvor lageret av rom begynte å brenne, omkommer 14 kvinner. 14 menn blir henrettet etter å ha blitt dømt dømt ved en standsrett umiddelbart etter opprøret. Blant de forreste i opprøret er tre kvinner kalt Queen Mary, Queen Agnes og Queen Mathilda.

  • Hilda Bugge (som har vært forlovet med begge Amalies brødre) gifter seg med den danske folkehøgskolelæreren Peter Christian Balieu Bondesen i Vestre Aker Kirke.

    Ludvig Alver, som gjennom hele forlovelsestiden har hatt store kvaler i forhold til Hilda, ber Lovise om å gå til kirken for å se henne som brud. Og det gjør Lovise. Hun kan fortelle at Hilda så  lykkelig ut.

  • Kristofer Janson deltar i to dager på møtene til The Association of the Advancement of Women. Han er meget imponert over de amerikanske kvinnene og deres sak.

  • Kristofer Janson ankommer Chicago, som lenge har forberedt besøket med en stor bankett. Det hele er meget vellykket. Han taler om Bjørnson til stormende applaus.