Dato
17 mars 1880

Det norske Stortinget vedtar at beslutningen om statsråders adgang til Stortingets forhandlinger skal være gjeldende grunnlov. Stortinget har vedtatt det samme grunnlovsforslaget tre ganger, og med dette er kongens vetorett ikke lenger gjeldende.

Kongen har, ifølge flertallet på Stortinget, kun en utsettende vetorett i grunnlovssaker. Kongen og regjeringen, på sin side, mener at vetoretten i grunnlovssaker er absolutt, og nekter å godkjenne vedtaket.

Bakgrunnen for konflikten er at Stortingets flertall har besluttet, gjennom tre identiske lovvedtak, at Grunnloven skal endres slik at statsrådene plikter å møte i Stortinget for å svare for sine handlinger. Stortingets mål er å få innflytelse over regjeringen - og å kunne påvirke hvem som sitter i den. Men kongen og hans regjering har altså svart med å nekte å godkjenne denne grunnlovsendringen.

Sted
Korrekturlest?
Ja