Dato
1882

Harald Høffding holder en lørdagsveld denne høsten et foredrag med tittelen Om realisme i vitenskap og tro i Studentersamfundet i København, som er blitt stiftet samme vår, av radikale studenter som vil protestere mot at Georg Brandes ikke fikk holde en diksusjon etter et foredrag i Studenterforeningen.

Høffdings foredrag handler om hvordan vitenskapen i stadig større grad legger vekt på de bestemte, faktiske betingelser, i motsetning til realistenes idealistiske fortolkninger, og at man samtidig i teologien klamrer seg til de bestemte, foreliggende dogmer, i motsetning til den spekulative teologis symboliserende tydninger.

Det foregår ofte livlige og interessante diskusjoner i Studentersamfundet i denne politisk bevegede tiden, hvor tro og vitenskap ofte er oppe til debatt.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Høffding, H. (1928). Erindringer. København, Gyldendal. s.116

http://www.nb.no/nbsok/nb/577ed70daf887dbb3b32d24fed76394b.nbdigital?lang=no#119