Dato
april 1885

Alexander Kielland tar en sjøreise fra Stavanger til Lisboa som varer i april og mai, Han skriver brev hjem til barna, senere skal disse brevene komme til å bli trykt som "Journal for de smaa".

Personer
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Skadberg, G. A. (2002). Alexander L. Kielland: "i slekt med hele byen" : Kielland og hans nærmiljø sett fra et lokalhistorisk ståsted. Stavanger, Wigestrand. s. 7.